Talenty

 

 

II. O inscenácii

Máš chuť zažiť poriadnu show? S inscenáciou Talenty od Lukáša Brutovského to vypáli naozaj extra! Ocitnete sa v centre diania talentovej súťaže, kde sa Vám naskytne tragikomický obraz nás – ľudí ovládaných sebestrednosťou, bezcitnosťou, honbou za úspechom a snahou „zažiariť“ za každú cenu.

Inscenácia, s prvkami humoru, irónie až čierneho humoru predstavuje panoptikum karikatúr (súťažiacich), ktoré povýšili sebapresadenie nad všetky ľudské hodnoty. Predstavenie okrem toho rieši otázky morálky, etiky, manipulácie davu prostredníctvom pseudoreality vykonštruovanej médiami a núti zamyslieť sa nad otázkami konzumného, nekritického prijímania informácií a názorov.

Viac informácií o predstavení nájdete aj v nasledujúcej reportáži.

back to top